Familjen Wallins Mat får medel från Vinnova för innovationsidé med fokus på samhällets äldre

17 april, 2020

Bilden visar Johan, Emil och Anette Wallin i utemiljö.

Johan, Emil och Anette Wallin. Foto: Anna Lorentzon

Familjen Wallins Mat i Örebro, som också äger Heléns Glutenfria, har som så många andra den här våren drabbats av minskad försäljning under den pågående Coronakrisen. Därför är de nu extra glada för de 100 000 kronor som i veckan beviljades av Vinnova.

När företaget inledningsvis började titta på att ta fram nya produkter i samarbete med Alfred Nobel Science Park, var syftet att kunna leva upp till Socialstyrelsens uttalande om att:

”Undernäring är ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning eller funktion eller i en persons sjukdomsförlopp. Undernäring ökar risken för svårläkta sår och infektioner och kan ge en minskad muskelmassa som ökar risken för fallskador och funktionsnedsättningar. Även den psykiska hälsan kan försämras.”

– Vår produktidé bygger på att hjälpa de äldre att få i sig mer näring i kombination med rätter som fokuserar på smakupplevelsen. Just för det här ändamålet produktutvecklar vi nu berikade mellanmål och desserter för t ex äldreboenden, berättar Johan Wallin vid Familjen Wallins Mat.

Själva innovationsidén bygger på vetskapen om att när vi blir äldre får vi svårare att få i oss tillräckligt med näring. Redan idag pågår tester tillsammans med Alfred Nobel Science Park och Örebro kommun inom ramen för testbädd ”äldre och funktionsnedsatta” och fram till nu har sensoriktester utförts vid en seniormässa samt ett äldreboende.

Med de nya produkterna, som kommer att säljas under varumärket Familjen Wallins Mat, har företaget visionen om det kommer att bli en framgång inom kommuner och regioner och sälja i bra och växande volym. Tack vare medlen från Vinnova kan nu företaget driva projektet vidare och man ser även möjligheter att på sikta expandera företaget med en egen verksamhetsdel som enbart arbetar med att ta fram nyttiga produkter.

– Det är mycket glädjande att ansökan resulterade i medel från Vinnova. Det gör att vi kan fortsätta jobba utifrån den plan som vi har tagit fram säger Annika Grälls, profilområdesansvarig för Mat och måltid vid Alfred Nobel Science Park.

Kontakt

Johan Wallin, Vd Familjens Wallins Mat, 073-633 03 80

Annika Grälls,

profilområdesansvarig Mat och måltid vid Alfred Nobel Science Park, 076-845 75 55