Do or die! Richard Grönberg, Ecdesign, om sin entreprenörskapsresa!

5 maj, 2017

”En bra idé – men 10 år före sin tid”. Så säger Richard om idén som han själv trodde på och brann för till 110%, året var 2004.

Idag har Ecdesign 7 000 företagskunder i 115 länder och målgruppen finns inom fitnessindustrin och bilindustrin. Gemensamt för dessa båda är att man i bägge branscherna jobbar med tung utrusning av olika slag. Genom 3D-visualiseringsverktyget som Ecdesign erbjuder kan man på ett enkelt och mycket överskådligt sätt se exakt hur en fitnessanläggning eller en bilhall kommer att se ut när allt är klart.

Denna soliga fredagsmorgon delade Richard på ett mycket inspirerande och personligt sätt med sig av sin entreprenörskapsresa som startade 2004. Att tro på sin idé och satsa allt är avgörande för slutresultatet, och när Richard säger allt, då menar han verkligen allt. Det var helt enkelt ”do or die” som gällde och några av framgångsfaktorerna som han lyfter fram är bl a att bygga en ”team-känsla”, ta hjälp av erfarna personer, fokusera på ”lågt hängande frukter”, säkre ekonomin och hela tiden förbättra produkten.

Man behöver inte vara supersmart menar Richard, men man behöver ett enormt driv, en vilja av stål och en nyfikenhet som gör att man hela tiden hittar nya sätt och nya lösningar på problem.

På frågan, om det finns något som han skulle ha gjort annorlunda, svarar Richard att det finns inga beslut som han ångrar, någonsin. Alla beslut som tas, tas utifrån läget som är just då, sen kommer nya förutsättningar och nya beslut.

Richard avslutar med uppmuntran om att ”bli en digital ninja” – d v s ta reda på vilka tjänster och produkter som redan finns på marknaden och nyttja dem! Uppfinn inte hjulet igen, använd sånt som någon annan redan har utvecklat men som du kan dra nytta av.