Distansutbildning vässar kompetensen under permitteringar

11 december, 2020

Personal på Guldsmedshyttans Mekaniska använde kunskaperna från kursen för att organisera arbetsplatsen bättre.

Seminarieserien Kraft att förändra hjälper företag att utveckla sin verksamhet. Utbildningen togs fram digitalt för att stötta under coronakrisen.
– Det var värdefullt, vår verksamhet har dragit nytta av kunskaperna, säger Mari Andersson-Jansson på Guldsmedshyttans Mekaniska.

Seminarieserien Kraft att förändra är en utbildning om Lean som ger verktyg för kontinuerlig förbättring i en verksamhet. Den är framtagen av Alfred Nobel Science Park och Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) i projektet Transmission, i samarbete med Produktionslyftet och med stöd från EU:s regionala fond. Tidigare i år startade de första omgångarna seminarier.

– Många företag tvingades permittera anställda på grund av corona, och syftet med serien var att fylla stilleståndstid med något värdefullt, säger Christopher Sund, vid Alfred Nobel Science Park.

Alls industriföretag

Han hjälpte till att hålla i utbildningen tillsammans med huvudansvariga Pernilla Hansen från MITC. Deltagarna träffades digitalt vid sex tillfällen, och de fick också uppgifter att jobba med mellan kurstillfällena. Utbildningen riktar sig till alla i ett industriföretag, och bäst utdelning får man när deltagarna kommer från olika områden inom företaget.

– Det mest optimala är att ha med i alla fall en person från ledning, en från produktion och en från teknik. Men det beror också på var man befinner sig i företaget. Är man inte bekant med det här över huvud taget är det bra att börja med ledningen, säger Christopher Sund.

Seminarieserien har gått i två omgångar, och fler företag kommer att få möjlighet att gå den. Två företag i Örebro län, Guldsmedhyttans Mekaniska och Linde Maskiner, var med vid båda omgångarna.

Linde Maskiner, som har 120 anställda, tvingades att permittera personal i våras. I utbildningen Kraft att förändra deltog 12 personer från företaget.

– Seminarierna hjälpte oss att på ett metodiskt sätt jobba med ständiga förbättringar genom att använda oss av PDCA. Genom att använda metoden kan vi minimera risken att behöva göra om en förbättring inom en snar framtid, eller att inte komma så långt som möjligt med en förbättring, säger Josefine Larsson, HR-manager Linde Maskiner.

Hon säger att företaget främst tar med sig de användbara verktygen som är både lätta att förstå och att jobba med.

Ingen permittering

Guldsmedshyttans Mekaniska behövde aldrig permittera personal, och hamnade därför i ett annat läge än de andra företagen.

– Vi hör till ett av de få lyckliga företagen i området, och har haft en högre beläggning än tidigare år. Vi är 16 anställda och har faktiskt gjort en nyanställning och en projektanställning för att hinna med, säger Mari Andersson-Jansson, Guldsmedshyttans mekaniska.

Men trots det höga arbetstrycket ville företaget vara med på utbildningsseminarierna.

– Det var tveksamt om vi skulle få loss personal, men det ordnade sig och vi ser nu att vår verksamhet har dragit nytta av det. Framförallt har det gett oss en spark i baken att komma igång med projekt som vi sagt att vi ska göra i över ett år, säger Mari Andersson-Jansson.

Hon är nöjd med upplägget på den internetbaserade kursen.

– Det var ett fantastiskt bra sätt att lösa det via webben. För oss blev det en tidsbesparing, och enklare att gå från produktionen.

 

Kontakt: Christopher Sund, Alfred Nobel Science Park, christopher@alfrednobelsp.se, 076-771 75 55