Digitalization creates new opportunities for all industries – Industri 4.0

22 februari, 2017

“Digitalization creates new opportunities for all industries”

Att digitaliseringen medför förändringar och nya sätt att arbeta är de flesta medvetna om. Med det i bakgrunden besökte Alfred Nobel Science Park seminariet som tog upp just detta.

Fokus under seminariet i Göteborg låg på teknologier såsom NX CAD och NX CAM, Plant Simulation, Teamcenter, Process Simulate samt Tecnomatrix. Alla dessa är stödsystem som kan vara mycket hjälpfulla i planering och kontroll, simulering och change management. Sammanfattningsvis ”din hjälpreda” i Industri 4.0.

Representanter från Siemens PLM Software, Summ Systems samt ett antal kunder och partners pratade alla om ”Digitaliseringen som en företagsmöjlighet” och ett flertal konkreta demonstrationer kring integreringen visades upp.

Att delta från Science Park gav oss en bra och övergripande bild över detta stödsystem, vad som är på gång in i industrin, oavsett vad de håller på med. Genom att vi ökar våra kunskaper ökar också våra möjligheter att guida rätt inom ett starkt växande område.

Det behöver inte allt handla om Additiv tillverkning eller något annat avancerat. Alla områden som kräver kontroll på process, ändringar, processrationaliseringar i det dagliga arbetet kan ha nytta av stödsystemen. Likaväl kan de fungera om för att reda ut var flaskhalsarna sitter, om du skall köpa/investera -simulera och kontrollera innan du kör igång. Möjligheterna är otroligt många!

Al Peasland, Head of Technical Partnerships Redbull Racing, använder NX.