CompCor inom verkstadsindustrin

Stärk medarbetarnas kompetens och företagets konkurrenskraft!

Nu finns möjlighet att helt kostnadsfritt ta del av kompetensutveckling, både på grundläggande kunskapsnivå och mot nya behov kopplade till digitalisering, automatisering, hållbarhetskrav och elektrifiering. Välj bland ett stort utbud av utbildning online, workshops, vanliga och skräddarsydda kurser! Erbjudandet gäller för varslade, permitterade och anställda med osäker position på arbetsmarknaden, i små och medelstora företag inom tillverkande industri, i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Vi vänder oss i första hand till leverantörer till fordonsindustrin. Projektet ska bidra till att män och kvinnor stärker sin kompetens och att företag går konkurrenskraftiga ur Coronakrisen med tillgodosedda kompetensbehov. Vi har plats för 60 företag.

200 webbutbildningar

Deltagarna får tillgång till Diplomas utbud av mer än 200 webbutbildningar inom 16 olika områden och med en längd från 20 minuter till 9 timmar. Här finns till exempel kurser inom kvalitet, arbetsmiljö, yrkessvenska, projektledning, förbättringsarbete, ledarskap, lager/logistik, organisation och bokföring. Kurserna blir tillgängliga genom att en licens tecknas för varje deltagare och kan genomföras på alla uppkopplade datorer, surfplattor och smartphones. Se hela utbudet här! 

Schemalagda kurser/workshopserier (fler tillkommer när behoven kartlagts!):
•    Att använda kompetensutveckling som ett strategiskt verktyg, 2 dagar
•    Pedagogik för kunskapsöverföring och handledning på arbetsplatsen, 2 dagar
•    Förebyggande, avhjälpande och smart underhåll, 5*4 timmar
•    Förändringsförmåga, 8*3 timmar
•    Grundläggande produktionsteknik, 4*3 timmar
•    Industri 4.0, 11*2 timmar
•    Kvalitetsverktyg och standarder, 3*3 timmar

Anpassade och skräddarsydda kurser – låt oss veta vad ert företag behöver!

CompCor leds av Mälardalens Industrial Technology Center i samverkan med Alfred Nobel Science Park och Automation Region. CompCor finansieras av Europeiska Socialfonden och projektet pågår från 1 juni 2020 till 30 november 2022. 

För kontakt hos Alfred Nobel Science Park: Klas Brynte, klas.brynte@mitc.se alt 070 – 534 02 82

För mer information och anmälan, se MITC.