Behov och efterfrågan hos företagen i Nora utgör grunden för möjligheter och stöd i coronatider

11 november, 2020

Digital informationsträff ör Noras industriföretag – där Almi bl a erbjuder ”Smart omställning”.

– Tillverkningsindustrin är en betydande del av vår regionala ekonomi och tillsammans behöver vi se till så att industriföretagen fortsatt mår bra och kan möta framtidens utmaningar. Det är jätteviktigt att vi får dagsaktuella inspel från industriföretagen ute i länet så att vi kan anpassa stöd och insatser därefter, säger Lisa Virén från Region Örebro län.

I våras drog Alfred Nobel Science Park tillsammans med regionala aktörer i det näringslivsfrämjande systemet igång informationsträffar ute i regionerna för att visa på de stöd och möjligheter som finns att tillgå under rådande coronapandemi. Pandemin lugnade ner sig lite under sommaren, men nu har det åter igen kopplat greppet om oss med allt vad det innebär för företagarna, såväl i vår region som i hela landet och världen. Förra veckan var turen kommen till industriföretagen i Nora, som alla deltog i en coronasäker digital träff.

– Det här är ett fantastiskt bra regionalt initiativ av Alfred Nobel Science Park och vi vet att de träffar som har genomförts hittills har varit väldigt lyckade, säger Cecilia Lundkvist Sundin, näringslivschef i Nora. Nu har vi ju inte bara industriföretag, utan en stor del av näringslivet bygger även på besöksnäring, bygg och hälsa, men precis som Lisa säger så utgör vår tillverkande industri en del för regionen som helhet, fortsätter Cecilia.

Dagens aktörer, Alfred Nobel Science Park, Almi, Region Örebro län, Business Region Örebro, Örebro universitet, Inkubera och Nora kommun, lyfte alla de viktiga nyckelorden, omställning, förändring och stillestånd – parametrar som plötsligt tvingas bli ett slags normalläge för företagen. Det är här stöttning och möjligheter finns i form av färdiga upplägg, redo att köras igång så snart företagsbehoven har identifierats. Det handlar bland annat om webbutbildningar och kurser, ex-jobb, student- och forskaruppdrag, råd och företagslån. Gemensamt för de medverkande företagen var att man på ett eller annat sätt var ganska bra på att försöka hitta nya och andra vägar utifrån de utmaningar man har ställts inför.

– Även om det kan vara tufft att ta initiativ till kontakt när man sitter ”i smeten”, så tveka inte, ring mig så lotsar jag er rätt! Uppmanade Cecilia Lundkvist Sundin. Vi behöver naturligtvis också hitta effektiva sätt att sprida det här till andra branscher, avslutade Cecilia.

KONTAKT: Christopher Sund, christopher@alfrednobelsp.se alt 076 – 771 75 55
(Christopher lotsar dig vidare till rätt person beroende på ditt ärende)