Avancerad tillverkningsindustri

3D-printing och 3D-röntgen, cirkulär ekonomi och testmiljöer

AM – Additive manufacturing, Industriell tillverkning genom att bygga istället för att skära. Omfattar även många associerade teknologier. Exempel på sådana är: materialteknik, konstruktion (mjukvaruverktyg tex 3D-CAD, Topologioptimering), scanning (laser/CT), bearbetning (tex 5-axlig), ytbehandling, värmebehandling, verifiering (NDT-metoder).

Inom Science Park har ett nationellt center etablerats tack vara ett mycket gott samarbete mellan framgångsrika företag i branschen och relevant forskning på området för additiv tillverkning. Övergripande mål är att skapa ett långsiktigt hållbart och finansierat kluster inom 3D-printing och 3D-röntgen. Från näringslivet finns aktörer såsom: SAAB AB, Atlas Copco, Siemens, Bahrat Forge, Lasertech, BTC, Exova m fl. Centret är nationellt unikt genom kombinationen av två högaktuella forsknings- och teknikområden samt genom att den kompetens och utrustning som finns där är tillgänglig för såväl industri som akademi.

Här sker en nära samverkan mellan företag, akademi och samhälle för att hela tiden vidga verksamheten och ha möjligheten att delta i såväl nationella som internationella utvecklingsprojekt inom avancerad tillverkningsindustri.

Alfred Nobel Science Park is a member of AM Group.

>> Läs mer om 3DTC-programmet

Mikael Melitshenko Affärs- och projektutvecklare +46 (0) 70 795 78 84 mikael@alfrednobelsp.se