Avancerad tillverkning

3D-printing och 3D-röntgen, cirkulär ekonomi och testmiljöer

Avancerad tillverkning är ett av Alfred Nobel Science Parks profil- och kompetensområden, med fokus på 3D-printing och 3D-röntgen eller additive manufacturing (AM). Inom Science Park har ett nationellt center etablerats tack vara ett mycket gott samarbete mellan framgångsrika företag i branschen och relevant forskning på området för additiv tillverkning.

Övergripande mål är att skapa ett långsiktigt hållbart och finansierat kluster inom 3D-printing och 3D-röntgen. Från näringslivet finns aktörer såsom: SAAB AB, Atlas Copco, Siemens, Bahrat Forge, Lasertech, BTC, Exova m fl.

Centret är nationellt unikt genom kombinationen av två högaktuella forsknings- och teknikområden samt genom att den kompetens och utrustning som finns där är tillgänglig för såväl industri som akademi.

Här sker en nära samverkan mellan företag, akademi och samhälle för att hela tiden vidga verksamheten och ha möjligheten att delta i såväl nationella som internationella utvecklingsprojekt inom avancerad tillverkning.

>> Läs mer om 3DTC-projektet

Paul Wooldridge Programme Manager +46 (0) 76 767 26 77 paul@alfrednobelsp.se
Edvin Resebo Head of Advanced Manufacturing +46(0)76 127 85 55 edvin@alfrednobelsp.se
Jonas Ahl Communication Avancerad tillverkning +46(0)76 133 95 55 jonas@alfrednobelsp.se