Automation värderas högst av industriföretagen

25 november, 2020

Totalt 28 industriföretag i Örebro län har deltagit i MIND-studien.

Automation, sensorteknologi och dataanalys är de teknologiområden som är viktigast för regionens industriföretag. Det visar förstudien MIND som gjort en kartläggning med 28 företag i Örebro län.

Christopher Sund vid Alfred Nobel Science Park är projektledare för MIND (Matrix for Industrial Network Development). Totalt 28 företag i Örebro län har uppgett till vilken grad de använder sig av åtta olika teknologier, och till vilken grad de skattar nyttan av de olika teknologierna.

– Automation och automationsrelaterade ämnen toppar vad gäller aktivitet. Det är mer eller mindre väntat eftersom konceptet funnits under lång tid sedan den tredje industriella revolutionen, säger Christopher Sund.

Stor överraskning

Det teknologiområde som används näst mest, och även skattas som det näst viktigaste, är dataanalys.

– Det är däremot en större överraskning, särskilt att de mindre företagen ser ett så stort värde i att samla och analysera data, säger Christopher Sund.

Eftersom det finns en hög grad av automation och uppkopplade enheter som genererar data och information finns förutsättning för bred dataanalys i produktionsmiljön.

 

I studien deltar 19 stora företag, och 9 så kallade SME, små och medelstora företag med max 249 anställda. De stora företagen har en högre aktivitet på alla teknologiområden än de små och medelstora företagen. De stora företagen viktar också generellt teknologierna högre, förutom när det kommer till dataanalys som företagen – oavsett storlek – uppger som en av de viktigaste teknologierna.

– Det tyder på ett generellt intresse att samla och analysera data för att på så sätt öka kunskap och förståelse om kunder, omvärld och den egna verksamheten, säger Christopher Sund.

Naturlig följd

Sensorteknologi kommer på tredjeplats gällande företagens användning och viktning.

– Det är en naturlig följd av aktivitet och viktning inom automation, som i sin tur kräver sensorer i större utsträckning för mer avancerad automation och digitalisering, säger Christopher Sund.

Projektet MIND finansieras av Region Örebro län, Alfred Nobel Science Park, Örebro kommun och Karlskoga kommun. Flera aktörer i näringslivet har visat intresse för kartläggningen, och i veckan kommer Christopher Sund att presentera resultaten för Business Region Örebro.

Hela studien kan du läsa här.

Kontakt: Christopher Sund, Alfred Nobel Science Park, christopher.sund@alfrednobelsp.se, 076-771 75 55

Så gick studien till: 28 företag i Örebro län har svarat på frågorna i kartläggningen. Företagen finns i elva av länets tolv kommuner. Intervjuformuläret var uppdelat på åtta teknologiområden: Industri 4.0, Trådlösa anslutningar, Datamoln, Sensorer, Automation, Konstgjord intelligens (AI), Förstärkt verklighet (Augmented virtual reality) och AM (3D-printing).