Alfred Nobel Science Park och Summ System arbetar för ett utökat samarbete och nya möjligheter.

9 maj, 2017

Alfred Nobel Science Park och Summ System arbetar för ett utökat samarbete och nya möjligheter.

Nyligen genomförde Alfred Nobel Science Park ett mycket intressant besök hos Summ System, som är ett mjukvarupartnerbolag till Simens PLM. Deras huvudsakliga fokus ligger gentemot den Nordiska marknaden, bl a  genom simulering i produktionsprocessen, PDM, effektivisering, simulering mm.

Genom att utöka samarbetet ökar också möjligheterna att utveckla området, genom att industri och utmaningarna inom digitalisering, Additiv tillverkning samt automation kommer allt närmare varandra!

Dick Nyström, CEO Summ System.