Alfred Nobel Science Park besöker genom 3DTC-projektet Formnext-mässan i Frankfurt!

25 november, 2016

Formnext-mässan i Frankfurt under vecka 46 samlade alla som på ett eller annat sätt är engagerade inom Additive Manufacturing i världen (AM). Från Sverige kunde man exempelvis besöka Sandvik, Qvintus, Arcam och Höganäs montrar. Företag som Siemens, Trumpf, HP, EOS, Concept Laser samt 3DSystems (Som representeras av PLM Group i Sverige) visade upp det senaste på marknaden och vart utvecklingen är på väg.

– Det är spännande att utvecklingen kring additiv tillverkning går framåt så fort och att det nu inte längre handlar om prototyptillverkning, utan ledorden för veckan har varit industriell serieproduktion, automation och digitalisering, säger Edvin Resebo, Alfred Nobel Science Park, projektledare för 3DTC-projektet. 

Besökarna på mässan kunde se plastfärgning som ett nytt område för att komplettera dagens plasttillverkning som oftast sker i vita eller grå toner. Virtual Reality (VR) är på stark uppgång i kombination med denna nya tillverkningsmetod, i synnerhet i utbildningssyfte. Metallpulver är större än plast sett till marknadens utveckling samtidigt som flera större industrier visar på nya växande applikationsområden som exempelvis Laser Metal Deposition. Kinesiska bolag visade upp egna maskiner, tänkta att tillverka avancerade metallkomponenter. Maskinerna har klara likheter med de europeiska tillverkarnas design, men en klart lägre prisbild (runt 350 000 USD i jämförelse med ett likvärdigt europeiskt system som ligger på ca 800 000 USD).

Nu när billigare alternativ börjar komma in på marknaden så bör varje företag som funderar på att investera på metallsidan ta kontakt med kunnig personal eftersom det är väldigt viktigt att veta vad man ger sig in på för att inte riskera att tappa kvaliteten i produktionen, något som skulle kunna ge ett dåligt rykte kring tekniken och i värsta fall vara en hälsa och säkerhetsrisk. Det är en av anledningarna till att TTC i Karlskoga finns som ett kompetenscentrum att hjälpa företag som funderar på additiv tillverkning, säger Jonas Ahl, kommunikationschef för 3DTC projektet, Alfred Nobel Science Park.

Man ser tydligt att utbildningsbehovet hos industrin, i syfte att få ut tillverkningstekniken på en bredare front hos komponentägande företag, är stort. Det handlar inte bara om hur komponenter designas utan även om när och varför additiv tillverkning skall tillämpas. Universitet och forskningsinstitutioner kommer att spela en viktig roll i detta arbete, tillsammans med de företag som skaffat sig kunskap kring tillverkningsmetodens möjligheter och begränsningar.

Det vi ser hos företagen vi möter är att störst fokus ligger på själva produktionskostnaden, trots att det inte är där som additiv tillverkning är starkast. Det gäller att hitta var man kan skapa konkurrenskraft och öka värdet för sina kunder, genom exempelvis prestanda- eller värdeökning för intern supply chain. Kortare ledtider innebär stora konkurrensfördelar även det, berättar Edvin Resebo.

Samverkan kommer att vara ett ledord kring hur Sverige driver additiv tillverkning vidare inom svensk industri och det blir tydligt att mycket kunskap finns att hämta ute i Europa, framför allt i Tyskland. Under veckan fördes intensiva samtal med tyska Fraunhofer Instituten kring kunskapsöverföring och gemensamma satsningar gentemot Vanguardinitiativet. Här är Region Örebro län sedan tidigare officiellt engagerade.

img_3612