Alfred Nobel Science Park bakom 3D-printad prototyp för filtrering av luft eller vätska.

26 oktober, 2017

​En prototyp för ändamålet – att rena luft eller vätskor från föroreningar utan att använda filter eller kemikalier – har 3D-printats av Alfred Nobel Science Park i samarbete med LaserTech AB*. 

Nu pågår samtal med medicinska fakulteten vid Örebro universitet om att rena kroppsvätskor med hjälp av Particle Trap som produkten heter. Uppfinnaren Conny Norman har arbetet med produkten sedan 20 år tillbaka och poängterar att det är en helt ny teknik, som inte har någon liknande motsvarighet i världen.

En lovande start grusades av en uppfinnares hårda vardag, där företagen bara vill satsa på beprövad teknologi. Omstarten skedde under 2015, då Conny fick kontakt med Zinkgruvan, som genomförde ett antal tester med lovande resultat. Senare ledde möten med strategiskt viktiga personer till att företaget och produkten kunde utvecklas vidare till att numera vara patentbelagd.

Vill du veta mer om 3D-printing och vad Alfred Nobel Science Park kan bistå med inom området?
​Kontakta ​paul@alfrednobelsp

*Artikel från Affärsliv 8 september 2017.

Artikel från Affärsliv 8 september 2017.