AI och autonoma system för framtidens industri

Program AI.MEE

Välkommen till AI.MEE – en möjlighet för företag till test och utveckling inom AI och autonoma system för framtidens industri i Örebroregionen

Genom AI.MEE stärker vi Örebroregionens position inom artificiell intelligens (AI) och autonoma system. Syftet med AI.MEE (Autonomous Intelligent Systems for Enterprise and Exploration) är att utveckla Örebroregionens behov av en smart industri där teknik inom artificiell intelligens och autonoma system står i centrum. Örebroregionen har idag alla förutsättningar att ta i bruk nya teknologiska lösningar, vi har en smart specialisering inom autonoma system och inte minst en stark forskning på Örebro universitetet.

Inom AI.MEE nyttiggör vi denna forskning i samverkan med näringsliv och ser till näringslivets behov av nya lösningar inom robotik och AI. Detta treåriga program ska leda till storskalig testning av robotik i verkliga miljöer men också bidra till kunskapsspridning i hela Örebroregionen.

Alfred Nobel Science Park har tillsammans med Örebro universitet beviljats medel för att genomföra AI.MEE. Det treåriga programmet syftar till att bygga en testbädd inom artificiell intelligens (AI) och Autonoma system som ger möjlighet till företag att utvecklas.

> Läs mer om projektet på: platformaimee.se

> Här kan du se en sammanfattande film om vad som har gjorts inom AI.MEE.