English    

Avancerad tillverkning

Avancerad tillverkning är ett av Alfred Nobel Science Parks profilområden, med fokus på 3D-printing och 3D-röntgen. Inom Science Park har ett nationellt center etablerats tack vara ett mycket gott samarbete mellan framgångsrika företag i branschen och relevant forskning.

Övergripande mål är att skapa ett långsiktigt hållbart och finansierat kluster inom 3D-printing och 3D-röntgen. Från näringslivet finns aktörer såsom: SAAB AB, Atlas Copco, Siemens, Bahrat Forge, Lasertech, BTC, Exova m fl.

Centret är nationellt unikt genom kombinationen av två högaktuella forsknings- och teknikområden samt genom att den kompetens och utrustning som finns där är tillgänglig för såväl industri som akademi.

Här sker en nära samverkan mellan företag, akademi och samhälle för att hela tiden vidga verksamheten och ha möjligheten att delta i såväl nationella som internationella utvecklingsprojekt.Peter Rendius Verksamhetsansvarig TTC +46 (0) 72 701 29 24 peter@alfrednobelsp.se
Edvin Resebo +46(0)76 127 85 55 edvin@alfrednobelsp.se
bild_Produktlivscykel

Verksamhet aktivitet och process