Projekt 3DTC

Beskrivning

3DTC är ett nationellt projekt som syftar till att vidareutveckla dagens tekniker inom industriell 3D-printing (AM) och 3D-röntgen (CT). Projektet är ett samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, företag och universitetsforskning. Projektet spänner över 3 år och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Örebro län.

logo-europeiska-unionen        RegionOrebrolan1rad_RGB

Pågående projekt

 

Partners

Lasertech AB

Bofors Test Center AB

SAAB AB

Örebro University

Exova

Devex

PLM Group