Program 3DTC

Beskrivning

3DTC är ett nationellt program som syftar till att vidareutveckla dagens tekniker inom industriell 3D-printing (AM) och 3D-röntgen (CT). Programmet är ett samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, företag samt universitetsforskning och spänner över 3 år meds avslut sista april 2019. Finansiering sker från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Örebro län.

logo-europeiska-unionen        

Klicka på bilden nedan för att ta del av rapporten.

Klicka på bilden nedan för att läsa om Demonstratorerna.

 

>> Mer om AM och CT

>> 3DTC erbjudande

3DTC-projektet kopplar ihop näringsliv och forskning i syfte att gynna regionen

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. I projektet 3DCT samverkar aktörer inom additiv tillverkning i Sverige och utomlands.

Framgångsfaktorer för 3DTC

Målen för 3DTC-projektet är att öka kunskapen och kompetensen inom industriell additive manufacturing (AM) och CT i syfte att kunna nyttja den inom Svensk industri. Detta ser vi kommer kunna uppnås genom:

  • Seminarier och praktisk träning
  • Workshops
  • Forsknings- och demonstrationsprojekt
  • Nätverk och samarbeten

Är du nyföretagare? Då finns möjlighet till hjälp via 3DTC

Hör av dig till oss för att få veta exakt hur vi kan hjälpa just dig. Vi har resurser för att hjälpa till med praktisk träning och workshops för att öka din kunskap och kompetens. Vi kan också vara behjälpliga med att hitta finansieringslösningar för ditt projekt.

Välkommen till oss!

Mikael Melitshenko
mikael@alfrednobelsp.se
+46 (0)70 795 78 84

Paul Wooldridge
paul@alfrednobelsp.se
+46 (0)76 767 26 77

Pågående projekt

 

Partners

Lasertech AB

Bofors Test Center AB

SAAB AB

Örebro University

Exova

Devex

PLM Group