Beviljade medel ifrån Vinnova till förstudieprojekt inom gruvindustrin!

4 april, 2018

Beviljade medel ifrån Vinnova till förstudieprojekt inom gruvindustrin!

Digital Mining Hub Bergslagen

I förstudien vill vi skapa en långsiktig strategi för att bygga upp ett internationellt konkurrenskraftigt gruvkluster i Bergslagen.
Förstudien ska beskriva nuläget av vilka företag som är aktiva och vilka styrkeområden som företagen har tillsammans med
Örebro universitet. Studien ska resultera i en agenda för hur Bergslagen i samverkan med övriga Svenska gruvkluster skall bli en internationellt konkurrenskraftig region som möter de nya kraven från gruvindustrin.

Alfred Nobel Science Park driver förstudieprojektet tillsammans med Epiroc, Zinkgruvan Mining och Örebro universitet.

 

Machinehealth: Friska maskiner och förutsägbart underhåll med artificiell intelligens (AI)

Projektet är en förundersökning där det görs en genomförbarhetsstudie för att bättre förstå kraven och möjligheterna att övervaka maskinhälsan i gruvmiljön. Förstudien ska utvärdera möjligheten att, med testade AI-algoritmer tillämpade på en ny domän, tillhandahålla automatiserad analys och avslöja trender som inte alltid på ett enkelt sätt kan hittas av mänskliga operatörer.

Detta projekt drivs av Örebro universitet i samarbete med Epiroc och Zinkgruvan Mining samt Alfred Nobel Science Park.

För mer info om ovanstående: Pär Lundström, par@alfrednobelsp.se