​Vår samarbetspartner AMEXCI börjar närma sig invigning av sin fabrik!

23 april, 2018

​Vår samarbetspartner AMEXCI börjar närma sig invigning av sin fabrik!

I dagarna hade man besök av ca 40 studenter ifrån Örebro universitet. AMEXCIs Project Manager Joel Andersson visade bl and annat de rum där alla 3D-printrar kommer att stå. En viktig detalj som Joel berättade för studenterna om, är hälso- och säkerhetsaspekten, med ventilation och filter för att leda ut och fånga de farliga metallpartiklarna. Inom detta område samarbetar AMEXCI med Institutionen för Medicinska Vetenskaper vid Örebro universitet – ett samarbete initierat av Alfred Nobel Science Park.

AMEXCI är ett Wallenberg-initierat företag och ett samarbete mellan 11 av Sveriges största industrier. Nyetablerat och placerat i Karlskoga, med expertkompetens inom 3D-printing.

För frågor om AMEXCI​joel.andersson@amexci.com

AMEXCIs Project Manager Joel Andersson visade bland annat de rum där alla 3D-printrar kommer att stå.