​Sveriges största industrier satsar på Additive manufacturing i Karlskoga

21 december, 2017

Sveriges största industrier satsar på Additive manufacturing i Karlskoga

Karlskoga, Sverige: För att öka innovationstakten inom Additive Manufacturing och skapa affärsmässig effekt har elva svenska industrier gått samman och lanserar nu joint-venturebolaget AMEXCI AB. Marcus Wallenberg startade initiativet i början av året när ledningen inom svensk industri samlades för att diskutera hur man skulle kunna påskynda den industriella implementeringen av Additive Manufacturing. Bakom den gemensamma satsningen på AMEXCI står ägarbolagen: FAM, SAAB, ABB, SKF, SCANIA, ATLAS COPCO, HÖGANÄS, ELECTROLUX, HUSQVARNA, STORA ENSO and WÄRTSILÄ.

”Vi befinner oss förvisso i uppstartsfasen för AMEXCI, men med ett starkt team på plats kommer vi inom kort ha verksamheten igång för att driva projekt tillsammans med våra ägare”, säger Edvin Resebo, VD för AMEXCI

”Det är fantastiskt att AMEXCI nu etablerar sig i Karlskoga! Saab AB har varit drivande i att sätta upp bolaget och är en av delägarna i AMEXCI. Att detta händer nu i Karlskoga betyder mycket för oss eftersom Saab Dynamics sedan 2013 är en drivande part i Tillverkningstekniskt Centrum i Karlskoga, ett samarbete mellan lokal industri och akademi och Alfred Nobel Science Park.Det är mycket glädjande att det kunskapsbyggande som startade då nu bär frukt i form av etableringen av AMEXCI,” Göran Backlund, Director Business Development & Strategy, Saab Dynamics – och samordnare av 3D-printing metaller inom Saabgruppen.

”Det här är ett väldigt fint kvitto på vad vi kan åstadkomma i samverkan mellan näringslivet, universitetet, kommuner och regionen. Etableringen är också ett kvitto på att Alfred Nobel Science Park kommit igång med sin verksamhet på ett bra sätt”, säger Kenneth Nilsson (s) kommunstyrelsens ordförande i Örebro samt styrelseordförande i Alfred Nobel Science Park.

”För Karlskoga och Alfred Nobel Science Park är denna etablering en bekräftelse på att regionens satsning på Additiv Manufacturing och industriell datortomografi var rätt. Vi är övertygade om att samarbetet med AMEXCI kommer leda till fler etableringar, högre tillväxt och mer forskning inom Additive Manufacturing i Karlskoga, regionen och nationellt,” Kjell Fagerström, VD Alfred Nobel Science Park.

Kort om AMEXCI:

  • Fokus på Additive Manufacturing i metall inom tre olika tillverkningsteknologier.
  • Karlskoga valdes som plats för etableringen för stadens industriella infrastruktur, stark stöttning från Karlskoga kommun och Region Örebro Län, samt för det arbete Alfred Nobel Science Park bedriver inom additiv tillverkning.

AMEXCI kommer att agera med fokus på att stötta sina ägare och andra industrier i att tillämpa den additiva tillverkningstekniken, samt arbeta som katalysator och drivkraft för innovation med syfte att få nästa generations innovativa produkter till marknaden.

För mer information se www.amexci.com

__________________________________________________________________________________

För frågor om AMEXCI AB kontakta:
VD Edvin Resebo, +46 76 127 85 55, edvin.resebo@amexci.com

För frågor om Alfred Nobel Science Park AB kontakta:
VD Kjell Fagerström, +46 70 570 59 45 kjell@alfrednobelsp.se