​Intresse för Science Parks verksamhet från många håll!

13 april, 2018

​Intresse för Science Parks verksamhet från många håll!

Miljö, hållbarhet och långsiktiga lösningar, såväl ur ett ekonomiskt som ur ett resurseffektivt perspektiv är områden som prioriteras av många. Så även av oss på Alfred Nobel Science Park.

I veckan fick vi besök av miljöminister Karolina Skog som ville lära sig mer om vår verksamhet och våra miljörelaterade projekt. Det var en engagerad miljöminister som både fick och ställde frågor om såväl projekt som övrig verksamhet!

Miljöminister Karolina Skog besöker Alfred Nobel Science Park. Foto: Annika Grälls