​Hur kan vi inom Science parks och inkubatorer jobba snabbare med innovation utifrån ett öppet förhållningssätt?

23 mars, 2017

​Hur kan vi inom Science parks och inkubatorer jobba snabbare med innovation utifrån ett öppet förhållningssätt?

Dessa frågor lyftes under onsdagen vid SISP:s, Swedish Incubators & Science parks, temadag och fördjupat erfarenhetsutbyte kring öppen innovation. Alfred Nobel Science Park deltog tillsammans med andra science parks och inkubatorer från hela landet.

Frågor som lyftes under dagen var bl a : vad är Öppen innovation, hur fungerar det och vad är resultatet av Öppen innovation?

Goda exempel gavs från från Corporate & Startup Collaboration Ignite Sweden, RISes (Reserach Instiute of Sweden) gällande Transluccent Innovation, Exempel från Ideon open som tillsammans med Dalarns Science Park i samverkan med Stora Enso facilterat av öppen innovation. Utöver det presenterade Krinova Science park sitt sätt att arbete med öppen innovation, bland annat genom sin co-creationmodell.

”Vi brinner för att jobba med breakthru innnovation som gör samhället bättre” säger Mats Dunmar, som har lång och gedigen erfarenhet av att jobba med öppen innovation vid Ideon Open i Lund. 

Mats Dunmar, Ideon i Lund