​Grythyttan livsakademi antar utmaningen kring kompetensförsörjning

7 oktober, 2019

​Grythyttan livsakademi antar utmaningen kring kompetensförsörjning

Gruppen är samlad och taggad för ett pass arbetsmarknadskunskap.

Kompetensförsörjning inom Mat och måltid samt besöksnäring är en utmaning. Den utmaningen har projektet Grythyttan Livsakademi antagit. Deltagarna i projektet är utlandsfödda kvinnor vars försörjning idag är försörjningsstöd. En av aktiviteterna som har startat upp inom projektet är en utbildning av 8 kvinnor. Dessa kvinnor har genomgått en urvalsprocess och blivit utvalda på några få urvalskriterier där det viktigaste kriteriet är motivation för att jobba inom branschen samt en stark vilja att få ett jobb.

– Två dagar i veckan pendlar deltagarna från Karlskoga och Nora till Pihlskolan i Hällefors där de går en orienteringskurs inom livsmedel två dagar i veckan under fyra månader hösten 2019. De kommer att komplettera detta med praktik övriga dagar och då primärt hos arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och som ser ett långsiktigt rekryteringsbehov. Dessutom kompletteras utbildningen med studiebesök och andra utbildningar där förståelse för arbetsmarknaden är en viktig faktor, berättar Monica Thyresjö, projektledare vid Alfred Nobel Science park.

Aktiviteten och engagemanget är det inget fel på när deltagarna diskuterar och reflekterar över vad som är viktigt för att få ett jobb.

Projektet Grythyttan livsakademi är ett projekt finansierat av Tillväxtverket och syftar till att bidra till att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet inom Mat och måltid samt besöksnäring inom ett antal kommuner i Örebro län. Projektägare är Alfred Nobel Science Park, som ägs av Örebro kommun, Karlskoga kommun, Region Örebro län och Örebro universitet. Projektet har hela tiden en dialog med universitetet om hur forskningen kan bidra till projektet och därmed till utvecklingen av branschen.

– När det gäller praktik kommer jag att vara noggrann med matchningen och kommer följa praktikperioden så att båda parter får önskat resultat. Det kommer även att finnas möjlighet för praktikplatsen att erbjudas kompletterande utbildning för att ytterligare öka sannolikheten att kunna erbjuda en anställning, fortsätter Monica.

Projektet har inledningsvis anlitat Handelskammaren Mälardalen (HKM) för Arbetsmarknadsutbildning två halvdagar under september månad. Det är viktigt för deltagarna med en förståelse för bl a vad som är viktigt för en arbetsgivare och vilka förväntningar som finns när man söker jobb och när man har fått ett jobb. En del av deltagarna har begränsad erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden.

– Anledningen till att valet föll på Handelskammaren Mälardalen, hänger ihop med att de som aktör har ett väl beprövat koncept samt goda referenser för den här typen av utbildning. Handelskammaren uppfattas som en seriös aktör, som också har ett gediget nätverk över tänkbara arbetsgivare, vilket är en bonus, avslutar Monica.

Kontakt:
Monica Thyresjö, Projektledare Grythyttan livsakademi
Alfred Nobel Science Park
monica@alfrednobelsp.se alt 070-660 38 90