​Gröna affärer som gynnar regionen!

28 oktober, 2016

Gröna affärer som gynnar regionen!

Alfred Nobel Science park och miljöföretaget Econova driver under hösten det gemensamma projektet Gröna affärer genom bättre resursutnyttjande.

Det handlar om att gemensamt undersöka potentialen för ökat lokalt resursutnyttjande avseende material- och energiflöden bland industriföretagen i Örebroregionen. Projektet involverar privata och offentliga verksamheter i en modell som syftar till att identifiera cirkulära affärsmöjligheter i Region Örebro län. Projektet genomförs i samverkan med Business Region Örebro och finansieras av Region Örebro län.

Begreppet cirkulär ekonomi innebär att bevara mervärdet i produkter så länge som möjligt, genom att premiera kretslopp och undvika avfall. Att se hur olika biprodukts- och avfallsflöden inom en kommun kan utnyttjas bättre kommer att leda till bättre miljönytta och bättre ekonomi till gagn för både offentlig och privat sektor

Ett piltoprojekt med Lindesbergs kommun genomfördes under våren 2016 och resulterade i 30 identifierade affärsmöjligheter inom klimatsmarta lösningar hos företagen i Lindesberg. Nästa steg blir nu att realisera och genomföra de identifierade affärsmöjligheterna.

Vill du veta mer? Kontakta projektsekretariatet

Ingela Ernestam, Alfred Nobel Science park, 070-8990603 ingela@alfrednobelsp.se

Ian Hamilton, Econova, 070-8728726 ian.hamilton@econova.se

grona-kluser_econova_ian-hamilton