​Intervju med Gunhild Stordalen, aktuell på Food Tech 2018, om ”från problem till lösning”

26 februari, 2018

​Från problem till lösning!

Många drömmer om en bättre värld, men för de allra flesta stannar det vid att vara just en dröm. Sen finns det undantag. Gunhild Stordalen är en person som gjort mer än de flesta för att försöka bidra till en bättre värld. En värld som är hållbar – grönt, socialt och ekonomiskt. Hur har resan från tanke till handling till nuläge varit undrar man? Gunhild är restriktiv med sina framträdanden i Europa, men kommer att tala på Food Tech 2018 den 14 mars i Örebro. Inför det berättar hon för Annika Grälls, Alfred Nobel Science Park, ansvarig för Food Tech 2018, om sina tankar.

Hur skulle du beskriva utvecklingen av EAT, från din första vision till nu?

”Jag måste nypa mig i armen. För fem år sedan hade vi en idé om att ordna ett litet frukostseminarium i Oslo för att finna svar på vad Nordic Choicegäster- och anställda skulle kunna göra för att vara bra för människor, djur och miljö. I år anordnar vi EAT Stockholm Food Forum för 5:e gången, med Sverige som officiell värd och den här gången på Globen Annexet, eftersom intresset är så stort. Det är fantastiskt att se hur systemtänkande har etablerat sig och hur engagemanget har vuxit inom olika sektorer, discipliner och länder, om att ändra mat från orsak till lösning som något av de största hälso- och miljöproblemen.”

Jag tycker att EAT har spelat en central roll för att främja att mat, hälsa och hållbarhet går hand i hand och att sätta dem på den internationella agendan. Idag har vi ett brett utbud av ledande partners, som hjälper oss att främja forskning inom detta område och att översätta kunskap till praktik. För att driva kunskap och helhetslösningar som behövs, måste vi involvera alla – företagsledare, politiker, företagare, forskare, kockar, bönder, det civila samhället och konsumenterna.”

Vilka har framgångsfaktorerna varit?

”Erkännandet, att ingen kan göra någonting, men att alla kan göra någonting. Samt att om vi ser den stora bilden, där vi samlar alla aktörer och samarbetar, då kan vi nå vår gemensamma vision – en bättre hälsa för människor, djur och vår planet. Genom att ta itu med de bakomliggande orsakerna, inte symtomen, kan vi hitta vanliga lösningar och synergier. Det har varit viktigt för oss på EAT att fokusera på lösningar, inte problem. Att vi är vetenskapsbaserade har också varit avgörande för vår trovärdighet.”

En del hävdar att Food Tech kommer att få stor påverkan på framtiden, vad tror du?

”Vi behöver inget mindre än en global matrevolution. Skulle hälsosam och hållbar mat vara tillgänglig, prisvärd och attraktiv för alla, måste vi tänka helt nytt. Vi behöver innovation i produkter och produktionsmetoder hela vägen från jord till bord. Med den fjärde industrirevolutionen och digitaliseringen kommer nya möjligheter, men också utmaningar, och det är viktigt att vi tar med oss detta till diskussionen. Jag är övertygad om att Food Tech kommer att spela en viktig roll för att påverka livsmedelssystemet och förhoppningsvis vända dagens utmaningar till morgondagens möjligheter. Exempel på detta är växtbaserade alternativ till kött såsom American Impossible Foods eller VegMe här i Sverige, som nu ser ut, luktar och smakar som kött – men hälsosammare och hållbarare. När detta blir tillgängligt till konkurrenskraftiga priser, vem kommer då att sakna kon?”

Vilket fokus behöver innovationer ha för att göra ”skillnad på riktigt”?

”Under de senaste åren har det börjat hända mycket som är åt rätt håll. Många har börjat erkänna utmaningarna och genomföra lösningar. Utmaningen är att vi fortfarande jobbar med att lösa enskilda element, vilket kan ha oförutsedda negativa konsekvenser i andra änden och saknas i övergripande lösningar. Från vad och var vi producerar, till vad vi konsumerar. Många arbetar med att göra befintliga produkter lite mindre dåliga, minska utsläppen av växthusgaser, minska några av faktorerna för miljöpåverkan och ta bort lite socker, fett och tillsatser. Det räcker inte med lite. Vi behöver få fler löften och lösningar som bidrar till att förbättra både människors och djurs hälsa, klimat och miljö samt utjämna sociala skillnader.”

Vilka är de enskilt viktigaste utmaningarna att lösa när det gäller maten?

”Vi måste skapa en vetenskaplig konsensus om vad som utgör hälsosam och hållbar mat. Vetenskapliga mål har varit avgörande för klimatkampanjen och för processen mot Parisavtalet. På samma sätt som 2-gradersmålet för klimat behöver vi vetenskapsbaserade mål för livsmedelssystemet som kan handlas i politik och näringsliv som leder oss till en värld år 2030, där vi har genomfört alla punkter på FN:s hållbarhetsagenda.”

”Därför inbjöd EAT och den ledande tidskriften The Lancet 2016 över 20 forskare inom hälsa, klimat och miljö till Stockholm. Under två år har de arbetat med att granska och sätta ihop den befintliga forskningen som definierar vad som utgör hälsosam kost och hållbar livsmedelsproduktion och satte utifrån det de första kvantifierbara målen – ”en 2 grader för mat”, om hur vi kan tillhandahålla tillräckligt frisk mat till en växande världsbefolkning utan att förstöra planeten på vägen dit. Rapporten publiceras i The Lancet i höst, och kommer att utgöra ett viktigt bidrag till att införa mer tvärvetenskaplig kunskap och tydligare mål för en sund och hållbar mat. Utgåvan av EAT-Lancet-rapporten blir en milstolpe för vår organisation. Mycket av vårt arbete fortsätter på resultaten av den rapporten.”

Den 14 mars kommer du att föreläsa i Örebro på Food Tech 2018, vad vill du att åhörarna tar med sig från ditt föredrag?

”Mat kan gå från att vara en del av problemet, till att vara en viktig del av lösningen. En global övergång till hälsosam kost från hållbara livsmedelssystem kan rädda liv, förebygga sjukdomar och miljöproblem, skapa ekonomisk tillväxt och smidiga sociala skillnader. Men det spelar ingen roll om maten gör oss och planeten bra – konsumenterna måste vilja verkligen ha den, det måste smaka bra!”

Gunhild Stordalen föreläser på Food Tech 2018 i Örebro.

För kontakt och information om eventet:
​Annika Grälls, Alfred Nobel Science Park, ​annika@alfrednobelsp.se alt 076-845 75 55