​Alfred Nobel Science Park på årsmöte för Svensk Ytbehandlings Förening!

14 mars, 2017

​Alfred Nobel Science Park på årsmöte för Svensk Ytbehandlings Förening!

På SYF:s årsmöte i Jönköping 9-10 mars var Alfred Nobel Science Park, tillsammans med Anna Ragén från Örebro universitet, inbjudna att prata.

Ämnet för dagen var Additiv tillverkning samt framtidens forskning och industri.

Anna berättade hur industrin, genom Örebro universitet, kan nyttja ny teknik genom så kallade forskarcheckar. Kontakt tas med universitetets (camilla.ulvmyr@oru.se) i syfte att söka en forskarcheck för testning i testbädd 3DTC, där man då ges möjligheten att prova på samt komma i kontakt med rätt företag inom TTC-samarbetet (Tillverknings Tekniskt Centrum), som är det bästa sättet för att ta sig vidare inom området och därmed ta ett första steg mot ny teknik.

Edvin Resebo från Science Park pratade om nya metoder och ny teknik som nu finns tillgänglig inom ytbehandling, men också ämnen och legeringar som är tillämpliga inom printing av hela detaljer.

Edvin Resebo, Alfred Nobel Science Park pratar inför deltagarna på SYF:s årsmöte i Jönköping.