Med samverkan skapas framgång

Vi erbjuder miljöer som möjliggör utveckling av innovationer och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. En motpart med just den kunskap som krävs för att ta din blivande produkt, forskning eller framtida tjänst till nästa nivå. Vi på Alfred Nobel Science Park ger dig bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Våra profil- och kompetensområden är Avancerad tillverkning med fokus på 3d-printing och 3-dröntgen, eller additive manufacturing (AM). I Karlskoga, Sverige har ett nationellt center, Tillverkningstekniskt Center (TTC), vuxit fram. Ytterligare områden är Autonoma system, Hälsa vård och omsorg samt Mat och måltid.