Meddelande

De tre ägarna, Örebro kommun, Region Örebro län och Örebro Universitet har enats om att driva innovationsarbetet på ett annat sätt än tidigare. Alfred Nobel Science Parks verksamhet har därför avvecklats. Bolaget åtar sig inga nya uppdrag.

Har du frågor kan du kontakta Alfred Nobel Science Parks VD Krister Frödin telefon 076-551 65 51.

För nya idéer och uppdrag kan du kontakta någon av de övriga aktörerna i innovationsstödssystemet.

ALMI, Johan Olander, 072-545 99 58

Inkubera, Fredrik Stenman, 070-683 08 98

AI Impact Lab, Camilla Ulvmyr, 073-270 25 89