Meddelande

De tre ägarna, Örebro kommun, Region Örebro län och Örebro Universitet har enats om att driva innovationsarbetet på ett annat sätt än tidigare. Alfred Nobel Science Parks verksamhet kommer därför att avvecklas succesivt under 2022. Bolaget åtar sig inga nya uppdrag.

Har du frågor angående pågående uppdrag kan du kontakta Alfred Nobel Science Parks VD Tony Cornelius telefon 070-917 80 30.

För nya idéer och uppdrag kan du kontakta någon av de övriga aktörerna i innovationsstödssystemet.

ALMI, Johan Olander, 072-545 99 58

Inkubera, Fredrik Stenman, 070-683 08 98

AI Impact Lab, Camilla Ulvmyr, 073-270 25 89